Monday, December 14, 2015

Update from the Drive Train Team (English and Dutch)

English
The drivetrain team will design and implement an Azipod steeringsystem. The current podmotor is adjusted to allow for a 360° rotation. This system will be driven by both an onboard controller and the autonomous onboard computer. In emergencies, the boat can be controlled manually using a lever. Also, the entire hybrid system will be revised so that the electrical circuit can turn on automatically if the onboard computer asks. The electric network will be updated and expanded to meet the needs of the bow propulsion system and the autonomic navigation system.
Dutch
Het drive train team zal een azipod sturingsysteem ontwerpen en implementeren. De huidige podmotor wordt aangepast zodat deze 360° kan draaien. Dit systeem zal zowel door een controller aan boord als door de autonome boordcomputer aangestuurd kunnen worden. In noodgevallen kan de boot ook manueel gestuurd worden met behulp van een hendel. Tevens zal het gehele hybridesysteem herbekeken worden, zodat de stroomgroep automatisch kan inschakelen indien de boordcomputer daarom vraagt. Het elektrische netwerk zal herzien en verder uitgebouwd worden om te voldoen aan de noden van het boegpropulsie systeem en het autonome vaarsysteem.

No comments:

Post a Comment