Tuesday, December 15, 2015

Update from the Bow Propulsion Team (English and Dutch)

English

Further please find an update on the progress of the team responsible for the bow steering system. During the first semester we have been deciding which bow steering system would suit our boat, the ‘Helileo’, the best. This based on price, power requirements, added resistance, installation, maintenance, security and others. 2 Concepts remain at this stage of the process. A pump installation moving the water from under the boat to starboard or port side. The other concept is the EXTURN, a small propeller mounted on the bottom of the boat.

Dutch

Een kleine update over het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van een boeg sturing systeem. Gedurende het eerste semester zijn wij volop bezig geweest met de keuze van een gepast boegsturing systeem voor onze boot, de ‘Helileo’. Dit op basis van prijs, benodigd vermogen, extra weerstand, installatie, onderhoud, veiligheid en dergelijke. Er rest ons nog een keuze te maken tussen twee mogelijke concepten. Een pomp die het water van onder de boot naar ofwel stuurboord ofwel bakboord brengt en een EXTURN. Dit is een kleine propeller die onder de boot hangt en zo de boot wendt.


* http://www.jetthrusters.com/jt30.html

No comments:

Post a Comment