Monday, March 7, 2016

Bow Propulstion is Fun!Een update over het team verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een boegsturing systeem voor de boot van het ecochallenge team. De conceptfase is zo goed als afgerond. Ons leidingsysteem is af en dankzij onze sponsor Vink NV zijn de nodige componenten reeds in ons bezit. Nogmaals bedankt via deze weg voor de vlotte en vriendelijke samenwerking en de snelle levering van de componenten. Via dit leidingsysteem zal het water dat opgepompt wordt van onder de boot verpompt worden naar ofwel de linker kant van het schip ofwel de rechterkant. Dit wordt geregeld met behulp van de pneumatische 3-weg klep die gestuurd wordt door een pilootventiel. Om terugvloeiing van het water via de andere pompen te vermijden is er gekozen voor 3 terugslagkleppen die werken met een vlotter zodat de extra leidingsweerstand zo klein mogeljk blijft. Met behulp van de versmallingen op de uiteinden zijn we in staat de nodige kracht te leveren om de boot te bewegen. Ons rest nu enkel nog de assemblage en het uitvoerig testen van het systeem.

A small update from the team responsible for the development of the bow steering system for the boat of the ecochallenge team. The concept phase is almost finished. Thanks to our sponsor Vink NV we are now able to build and test our piping system. Thanks again for the swift and friendly cooperation’s and the fast delivery of the components. With this piping system we are able to move the water pumped from beneath the boat to either the left or the right side of the boat. The required direction is regulated by a pneumatic 3-way valve that is actuated by an pilot valve. To prevent the water from flowing in the wrong direction and leaving through one of the other pumps, if only one or 2 pumps are working, we implemented check valves. By implementing nozzles at the end of the piping system we are able to achieve the required force to move the boat. Only a few things remain on our to-do list namely building and testing our designed system.

1 comment: